Các chính sách

Các chính sách

Các chính sách

CHÍNH SÁCH CHUNG

- Phòng đã đặt sẽ được giữ đến 6:00 chiều trừ trường hợp đặt phòng có đảm bảo.

- Giờ trả phòng : 12:00 trưa.

- Giờ nhận phòng: 14:00 chiều.

- Tất cả báo giá có thể thay đổi theo thời giá.

- Đặt cọc 50% trên tổng giá trị tiền phòng để đặt phòng có bảo đảm.

CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM

Tiện nghi: Miễn phí tiền phòng cho trẻ em dưới 6 tuổi ở cùng phòng với bố mẹ, tối đa là 2 bé trên 1 phòng.

CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG

Tất cả đặt phòng có bảo đảm nhưng huỷ phòng hoặc khách không đến (hoặc những trường hợp tương tự) sẽ được áp dụng theo chính sách sau:

1/ Khách lẻ: dưới 10 phòng

Mùa cao điểm
Mùa thấp điểm
Không tính phí nếu huỷ phòng trước 14 ngày (tính từ ngày đến). Không tính phí nếu huỷ phòng trước 07 ngày (tính từ ngày đến).
50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 07 - 14 ngày (tính từ ngày đến). 50% tổng tiền phòng nếu huỷ  phòng từ 03 - 07 ngày (tính từ ngày đến).
100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 07 ngày (tính từ ngày đến).
100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 03 ngày (tính từ ngày đến)
 Khách đặt phòng nhưng không đến: 100% tiền phòng


2/ Khách đoàn:

Mùa cao điểm Mùa thấp điểm
Không tính phí nếu huỷ  phòng trước 45 ngày (tính từ ngày đến). Không tính phí nếu huỷ phòng trước 30 ngày (tính từ ngày đến).
50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 30 - 45 ngày (tính từ ngày đến). 50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 14 - 30 ngày (tính từ ngày đến).
75% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 14 - 30 ngày (tính từ ngày đến). 75% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 7 - 14 ngày (tính từ ngày đến).
100% tiền phòng nếu huỷ  phòng dưới 14 ngày (tính từ ngày đến). 100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 07 ngày (tính từ ngày đến).
 Khách đặt phòng nhưng không đến: 100% tiền phòng